Cudzoziemka
      Cudzoziemka | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Bordeaux
b) Paryżu
c) Lyonie
d) Nancy
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Nowym Jorku
b) Chicago
c) Oxfordzie
d) Stanford
Rozwiązanie

Kuncewiczowa przyjeżdża do Warszawy:
a) w roku 1899
b) w roku 1907
c) w roku 1890
d) w roku 1916
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w:
a) Rosji
b) Polsce
c) Czechach
d) Niemczech
Rozwiązanie

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Jagiellońskim
b) Uniwersytecie Warszawskim
c) Uniwersytecie Wileńskim
d) Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w:
a) Banku Narodowym
b) Kancelarii Premiera
c) biurze handlowym
d) Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: