Cudzoziemka
      Cudzoziemka | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w:
a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych
b) Banku Narodowym
c) biurze handlowym
d) Kancelarii Premiera
Rozwiązanie

Kuncewiczowa przyjeżdża do Warszawy:
a) w roku 1899
b) w roku 1890
c) w roku 1916
d) w roku 1907
Rozwiązanie

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Bordeaux
b) Lyonie
c) Paryżu
d) Nancy
Rozwiązanie

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Lwowskim
b) Uniwersytecie Wileńskim
c) Uniwersytecie Warszawskim
d) Uniwersytecie Jagiellońskim
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w:
a) Czechach
b) Rosji
c) Polsce
d) Niemczech
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Nowym Jorku
b) Chicago
c) Oxfordzie
d) Stanford
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: